So sánh với gỗ tự nhiên

Những ưu điểm vượt bậc của Dgwood sẽ được thể hiện một cách rõ nét qua thời gian sử dụng khi được so sánh với các sản phẩm tự nhiên.

WPC VS WOOD

1. TÍNH DỄ GÃY

2. ĐỘ PHAI MÀU

3. ĐỘ BỀN LÂU CỦA BỀ MẶT

4. TÍNH CHỐNG MỐI MỌT

5. TÍNH BẢO TRÌ