So sánh gỗ tự nhiên

           WOOD VS DGWOOD

 

                                     So sánh về tính dễ gãy

                                                            

                                     So sánh về tính dễ phai màu

 

 

                                                                    So sánh về tính dễ nứt nẻ

                                So sánh về tính chống mối mọt

 

                                                So sánh về mức độ bảo trì sản phẩm